HET SPORTINIATIEF VAN HET JAAR

De categorie Sportinitiatief is een nieuwe categorie. In deze categorie kan iedereen zijn bestaande of te nemen initiatief aandragen. Iedereen mag meedoen.

Het is een categorie die niet door de jury, maar door de aanwezigen op de avond van de Sportverkiezingen Noordwijk zelf beoordeeld wordt. Het is de bedoeling dat het initiatief op de avond binnen 1 minuut gepitcht wordt door de initiatiefnemer en het publiek op die avond overtuigd. De winnaar wordt dus ter plekke op zondag 9 februari 2020 gekozen.

Om het initiatief aan te dragen gelden de volgende criteria:

  • Het genomineerde initiatief is tot stand gekomen binnen Noordwijk of door een Noordwijkse inwoner;
  • Het initiatief moet voorzien zijn van een korte beschrijving, zodat het doel duidelijk naar voren komt.

Denk hierbij aan:

  • Het doel sluit aan op de speerpunten van het Sportakkoord *;
  • Hoeveel mensen worden bereikt;
  • Wat is het aanbod;
  • Wat levert het Noordwijk op;
  • Het initiatief is ontstaan uit de behoefte en/of wensen van inwoners van de gemeente Noordwijk;
  • Het initiatief heeft een duidelijk doel en plan voor de uitvoering.

Afhankelijk van de grootte van het aantal aangedragen initiatieven wordt door de jury een voorselectie gemaakt.

* NOTE: Speerpunten Sportakkoord: vaardig in bewegen van jongs af aan, vitale vereniging, duurzame accommodatie, inclusiviteit, iedereen kan mee doen.